Arrangementer og koncerter 2020

1. januar kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste i Alderslyst kirke m/ Stephan Mohr

7. januar Babysalmesangs opstart Funder kirke

8. januar Opstart af mini konfirmander 3.B Hvinningdal skolen

26. februar kl. 17.00 Efterklang i Alderslyst kirke m/ Stephan Mohr

25. marts  kl. 17.00 Efterklang i Alderslyst kirke m/ Stephan Mohr AFLYST

28. marts kl. 11.00 Meditativ koncert over de 7 pilgrimsord m/ Birgitte Rathje AFLYST

10. april kl. 11.00 Langfredags gudstjeneste i Tåning kirke m/ Birgitte Rathje AFLYST

12. april kl. 9.30 Påskedag gudstjeneste i Kragelund kirke m/ Bo Kirkegaard AFLYST

12. april kl. 11.00 Påskedag gudstjeneste i Funder kirke m/ Bo Kirkegaard AFLYST

16. april kl. 17.00 Jubilæum Dansk Sygeplejeråd m/ Erik Hagner AFLYST

24. april kl.9.30 Kirke musikalsk legestue med dagplejebørn i Voldum AFLYST

26. april kl. 11 Musik til 50 års fødselsdag m/ Erik Hagner AFLYST

29. april  kl. 17.00 Efterklang i Alderslyst kirke m/ Stephan Mohr ONLINE

5. maj kl. 17.00 Jubilæum Dansk Sygeplejeråd m/ Erik Hagner AFLYST

12. maj Opstart af mini konfirmander 3.A Hvinningdal skolen AFLYST

31. maj kl. 9.30 Pinsedags gudstjeneste i Kragelund kirke m/ Bo Kirkegaard

31. maj kl. 11.00 Pinsedags gudstjeneste i Funder kirke m/ Bo Kirkegaard

1. juni kl. 11.00 2 pinsedag gudstjeneste i Salling m/ De 3 fløjter

21. august kl. 9.30 Babysalmesangsopstart i Voldum sognehus.

20. september kl. 19.30 Meditativ gudstjeneste i Hylke Kirke m/ Birgitte Rathje

23. oktober kl.9.30 Legestue med dagplejebørn Voldum Sognehus Aflyst

5. oktober kl. 16.45 Jubilæum Dansk Sygeplejeråd m/ Erik Hagner Aflyst

19. oktober kl. 17.15 Jubilæum Dansk Sygeplejeråd m/ Erik Hagner Aflyst

1. november Allehelgen i Kragelund kirke m/ Bo Kirkegaard

1. november Allehelgen i Funder kirke m/ Bo Kirkegaard

12. november kl. 19.30 Koncert i Nees Kirke m/ De 3 fløjter

6. december kl. 14 De 9 læsninger i Ørting kirke

6. december kl. 16 De 9 læsninger i Torrild kirke

23. december Lille juleaftens gudstjeneste kl. 16 i Funder kirke m/ Bo Kirkegaard

24. december Juleaftens gudstjeneste kl. 11 i Funder  AFLYST

25. december kl. 11 Juledags gudstjeneste i Voldum kirke m/ Jens Morsing AFLYST