Illustration efter tilladelse af Gordon Napier

Meditative Gudstjenester - med keltiske bønner 

At skabe rum til fordybelse har altid været en del af kirkens opgave.

Birgitte Hyldgaard Rathje og Birgit Sofia Kjær har i samarbejde udviklet meditative musikgudstjenester, hvor netop fordybelsen er omdrejningspunktet. Gudstjenesterne indbyder til ro og eftertanke og integrerer kristen spiritualitet på en jordnær måde, hvor alle kan føle sig trygge.

Grundlaget for gudstjenesterne er de smukke, poetiske keltiske bønner fra Ray Simpsons bog ”Du er min ø i havet”. Bønnerne inviterer os til at blive stille og lyttende. Herudover indgår læsninger fra Bibelen, lystænding, salmesang, sekvenser af stilhed, meditation og blid instrumentalmusik udviklet særligt til at understrege de smukke tekster. Musikken er for tværfløjter og orgel/klaver, tilpasset mulighederne og rummet.

Vi har gennem de sidste fem år udviklet fire årstidsliturgier og en lysliturgi.

Lysliturgien:

Jesus siger: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”.  Denne liturgi sætter fokus på lyset i naturen og på det lys, Gud lader skinne for os som vejviser i vores liv. Lystjenesten er anvendelig hele året rundt.

Årstidsliturgierne:

Forårsliturgien har Skabelsen som tema. Sommerliturgien kredser omkring kærlighed og Helligånd. Efterårsliturgien tager sit udgangspunkt i refleksion og eftertænksomhed, og endelig har vinterliturgien fred som tema.

Alle liturgier kan laves i samarbejde med den pågældendes kirkes egen præst, eller vi kan forestå hele gudstjenesten selv. Liturgierne er velegnede til aften-gudstjenester og fungerer også rigtig fint i forbindelse med en pilgrimsvandring.

Velkommen til en stund i fordybelse og nærvær.

Pris fra 4800 kr + transport

Information og booking birgitsofia4@gmail.com eller 2664 3440

Vi laver hvert år keltisk insprirede meditative gudstjenetser i Grundfør kirke. Har desuden været i Granslev kirke, Lyng kirke, Anholt kirke, Fillipskirken, Funder kirke, Ørum kirke, Laurjerg kirke, Nøvling kirke, Kunstcenteret Silkeborg Bad

 Birgitte Hyldgaard Rathje, organist ved Kirken i Hinnerup, med særlig interesse for den kristne spiritualitet. Har deltaget i kurser hos Jette Dahl og deltog i foråret 2013 i den keltiske retræte på Ådalen retræte.